Quyền lợi bảo hiểm
Phạm vi
Phạm vi bảo hiểm rộng nhất, bao gồm bảo hiểm thủy kích
Bồi thường
Bồi thường đến 2 lần/năm đối với bảo hiểm mất cắp bộ phận
Cứu hộ
Trợ giúp giao thông 24/7 (cung cấp thông tin, cứu hộ miễn phí đến 300km/năm trong trường hợp tai nạn, xe hỏng, hết xăng ...)
Sửa chữa
Sửa chữa ở garage đạt chuẩn trên toàn quốc
Bồi thường
Bồi thường xe mới 100% nếu xe bị tồn thất toàn bộ trong vòng 12 tháng kẻ từ ngày mua mới
Hỗ trợ
Hỗ trợ 24/7 với trung tâm dịch vụ khách hàng hotline 1900 213 456 (toll free)
Xử lý sự cố
Gọi ngay 1900 123 456 hoặc truy cập www.insurance.com.vn để thông báo sự cố
Mang xe đến garage chính hãng gần nhất
Nhận lại xe sau khi được sửa chữa
mã xác nhận

* Bằng việc click đăng ký Quý khách đồng ý rằng tôi cho phép website gửi thông tin tới đại lý/showroom bán xe tư vấn cho tôi.